PONUKA JAZYKOVÝCH KURZOV PDF Vytlačiť E-mail

Naša ponuka zahŕňa rôzne typy a kombinácie jazykových kurzov. Široká paleta možností štúdia  anglického jazyka je schopná pokryť potreby korporátnej klientely, aj potreby individuálnych záujemcov. Záujemcom radi zostavíme vlastný plán individuálnej alebo skupinovej výučby.

Polointenzívny kurz cudzieho jazyka

Organizačná forma vzdelávacej aktivity

Šesťsemestrálny kurz od začiatočníkov až po pokročilých, 1 x 4 alebo 2 x 2 vyučovacie hodiny týždenne vo forme skupinového (4-6 účastníkov), „duo/trio“ alebo individuálneho kurzu

Čítajte viac...