O nás Vytlačiť
Utorok, 25 Máj 2010 13:41

Vzdelávacie a poradenské centrum, s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca sa vzdelávaním na Slovensku.  Ponúka jazykové, manažérske, prekladateľské a tlmočnícke služby pre našich klientov.


Naša spoločnosť je vzdelávacou a poradenskou inštitúciou, ktorá vznikla 15. marca 2005. Poskytujeme komplexné vzdelávacie služby a služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Vo svojej činnosti sa opierame o dlhoročné skúsenosti, ktoré sme získali  poskytovaním služieb pre rôznych klientov na Slovensku.

Široká škála našich aktivít je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov. Ponúkame manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie v niekoľkých jazykoch, ale aj prekladateľské/tlmočnícke služby.

Vízia a hodnoty

· Úspechom našej firmy sú dlhodobo spokojní zákazníci - partneri
· Korektný a pozitívny prístup k zákazníkom
· Usilujeme sa o fair-play a o taký biznis, ktorý si neprotirečí s morálkou
· Vzdelávame i samých seba
· Učíme sa i praktickým skúsenostiam
· Teamová práca je jedným z pilierov úspešnosti našej firmy
· Zlepšujme pracovné procesy
· Rozvíjame kontakty a spoluprácu rôznymi smermi
· Dbáme na dobré vzťahy s našimi lektormi, ich motiváciu a ďalšie vzdelávanie

 

Posledná zmena v Streda, 26 Máj 2010 08:14